Handleiding voor het gebruik van uw Twice fauteuil

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een relaxfauteuil uit de Twice serie. Na het lezen van deze handleiding wensen wij u veel relax- comfort en plezier van uw fauteuil. Leest u dus voor het gebruik deze handleiding in zijn geheel aandachtig door. 

1. Eerste gebruik van de fauteuil 

    .    1.1  Plaatsen 

    a.    De fauteuil dient op een vlakke vloer geplaatst te worden. Houdt u bij het verplaatsen van de fauteuil rekening met de vloer.
Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen aan de vloer veroorzaakt door de fauteuil.
Til uw fauteuil nooit aan de armen op. Bij verplaatsen van de fauteuil tilt u deze aan de onderzijde van de armen of het zijpaneel op.

    b.    Standaard is uw fauteuil voorzien van een accu .Deze dient u nadat de fauteuil is uitgepakt op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig geladen. Bij 3.3 leest u hoe u de accu kunt opladen.

    c.    Is uw elektrisch verstelbare fauteuil voorzien van een trafo dan sluit u deze rechtstreeks aan op de fauteuil, waarna u de stekker in het stopcontact steekt.

    d.    Voorkom dat u uw fauteuil in direct zonlicht plaatst of nabij een openhaard / houtkachel in verband met verkleuring of vervorming van de fauteuil.

    .    1.2  Veiligheid
Let er bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld kunnen raken tussen bewegende delen. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of ermee spelen!

2. Bediening van de fauteuil 

    .    2.1.1  Bedieningspaneel (afb. 1). Bij Twice fauteuils zonder sta-op functie
Alle Twice fauteuils worden standaard geleverd met een bedieningspaneel in de rechterarm (inzittend). Afhankelijk van het model kan het ook zo zijn dat de bediening in de zitting is verwerkt. Met de voorste twee knoppen bedient u de voetklep, en de hartbalans, met de achterste twee toetsen bedient u de rug. Door het indrukken van de voorste toets komt de voetklep tevoorschijn, deze gaat over in de hartbalansfunctie. Om terug te gaan naar de neutrale stand drukt u op de tweede toets. Voor het verstellen van de rug drukt u de laatste toets in om deze naar achteren te bewegen, met de derde toets beweegt de rug weer naar voren. Tijdens het bedienen kleuren de lampjes achter de toetsen groen.

    .    2.1.2  Bedieningspaneel (afb. 1). Bij Twice fauteuils met sta-op functie
Heeft u gekozen voor een Twice fauteuil met sta-op functie dan wordt deze met hetzelfde bedieningspaneel uitgevoerd. Voor het bedienen van de sta-op functie drukt u vanuit de neutrale stand de tweede toets in om de fauteuil “omhoog” te bewegen. Houdt u de toets zolang ingedrukt totdat de fauteuil helemaal bovenin staat en staat u dan pas op uit de fauteuil. Wanneer u weer plaats hebt genomen
in de fauteuil en u wilt weer terug naar de neutrale stand dan drukt u de eerste toets in zodat de fauteuil weer naar beneden zakt.
Houd de toets zolang ingedrukt totdat de fauteuil geheel “beneden” staat. Om daarna de voetklep te bedienen laat u de eerste toets even los en druk u deze daarna weer in. De voetklep zal dan tevoorschijn komen en later overgaan in de hartbalans. Om weer terug te gaan naar de neutrale stand drukt u op de tweede toets. Wanneer u dan direct door wilt naar de sta-op stand dient u de toets weer even los
te laten en weer in te drukken. Voor het verstellen van de rug drukt u de laatste toets in om deze naar achteren te bewegen, met de derde toets beweegt de rug weer naar voren. Tijdens het bedienen kleuren de lampjes achter de toetsen groen.

VEILIGHEID

Heeft u gekozen voor een fauteuil met sta-op functie ? De fauteuil is voorzien van een rem (tandwiel) die de fauteuil vast zet als u de sta-op functie wilt gebruiken. Indien u uit de fauteuil wilt stappen of in de fauteuil wilt gaan zitten op het moment dat de fauteuil in de sta-op functie staat, mag u dat alleen doen wanneer de fauteuil “vast” staat en niet meer kan draaien. Indien de fauteuil niet “vast” staat is er een kans dat de fauteuil nog kan draaien waardoor u zich niet kunt afzetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade door verkeerd gebruik van de sta-op functie. 

2.2 Uitleg Twice fauteuil afzonderlijk verstelbare zitting 

Nieuw in de Twice fauteuil is de afzonderlijk te bedienen stand van uw zitting. Zonder de voetensteun uit te klappen kunt u door middel van het indrukken van de twee binnenste knoppen de totale fauteuil laten kantelen (zie foto A). Indien u terug wilt naar de neutrale stand, bedient u de tweede toets (zie foto B) 

 

2.3  Topswing (afb. 2 en 3)


Uw fauteuil is ook voorzien van een topswing. Deze verstelbare hoofsteun kunt u als u in de fauteuil zit met beide handen achter uw hoofd naar uw toetrekken. De topswing is traploos, als u de topswing niet meer wilt gebruiken duwt u deze weer met twee handen eenvoudig terug. U kunt ook gekozen hebben voor een elektrische topswing. Deze bedient u met het bedieningspaneel. Door met twee vingers de beide voorste knoppen tegelijk in te drukken komt de topswing naar u toe; door met twee vingers tegelijk de achterste twee knoppen in te drukken gaat de topswing weer van u af.Door het gebruik van de topswing rekt de bekleding aan de achterzijde van de fauteuil iets op. Dit is normaal en niet te voorkomen. U dient de topswing regelmatig te bedienen om deze soepel te houden.

 

 

    .    2.4  Handbediening aan spiraalsnoer
Het is ook mogelijk dat u in plaats van een bedieningspaneel in de arm of het zijpaneel kiest voor een bediening aan een spriraalsnoer. Afhankelijk van de opties die u heeft gekozen op uw fauteuil, zult u de volgende icoontjes tegen komen:

Standaard opties

Met deze toets brengt u de rug van schuine positie (ligstand) naar de rechte positie 

Met deze toets brengt u de rug van rechte positie naar de schuine positie (ligstand) 

Met deze toets brengt u de voetklep naar de ingeklapte positie (onder de fauteuil). Indien uw fauteuil voorzien is van een sta-op hulp dan brengt u met deze toets de fauteuil van sta-op positie terug naar de basispositie. 

Met deze toets brengt u de voetklep naar de uitgeklapte positie. Als u deze toets vast houdt bij een volledig uitgeklapte voetklep beweegt de fauteuil zich in “hartbalans” positie. Hierbij kantelen zitting en voetklep tezamen nog verder achterover. Bij de overgang van volledig uitgeklapte voetklep naar hartbalans positie is een lichte trilling voelbaar 

Opties tegen meerprijs 

Met deze toets brengt u de fauteuil van relaxpositie naar basispositie. Bij het vasthouden van deze toets (of als de fauteuil zich al in de basispositie bevindt) brengt deze toets de fauteuil in sta-op positie. 

Met deze toets brengt u de fauteuil van sta-op naar basispositie. Bij het
vasthouden van deze toets (of als de fauteuil zich al in de basispositie bevindt) brengt deze toets de fauteuil in relaxpositie. 

Met deze toets brengt u de fauteuil van relaxpositie naar basispositie. Bij het vasthouden van deze toets (of als de fauteuil zich al in de basispositie bevindt) brengt deze toets de fauteuil in sta-op positie (indien de fauteuil is uitgerust met sta-ophulp) 

Met deze toets brengt u de fauteuil van sta-op naar basispositie. Bij het
vasthouden van deze toets (of als de fauteuil zich al in de basispositie bevindt) brengt deze toets de fauteuil in relaxpositie. 

Met deze toets brengt u de elektrische topswing naar achter.

Met deze toets brengt u de elektrische topswing naar voor. 

Deze afstandsbediening wordt geleverd bij modellen zonder sta ophulp en zonder elektrische topswing 

Deze afstandsbediening wordt geleverd bij modellen met sta ophulp en zonder elektrische topswing 

Deze afstandsbediening wordt geleverd bij modellen met / zonder sta ophulp en met elektrische topswing 

 

3. Gebruik van de accu 

    .    3.1  Eerste keer opladen voor eerste gebruik
De accu minstens 8 tot 12 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. Om de levensduur van de accu te optimaliseren, is het van belang de oplader na het laden van het oplaadpunt los te koppelen. De oplader nooit continu aan de accu aangesloten laten.

    .    3.2  Gebruik van de accu
Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af, de gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en de gebruiksintensiteit.
Terwijl u de fauteuil bedient door op het toetsenpaneel te drukken, branden de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel groen. Dit houdt in dat de accu voldoende capaciteit heeft. Branden de lampjes rood tijdens bediening of als er een pieptoon klinkt , dan dient u de accu zo spoedig mogelijk op te laden.

    .    3.3  Het opladen van de accu 

    a.    Altijd eerst de adapter/lader aansluiten op het accu/oplaadpunt. (afb. 4) Daarna pas de stekker van de adapter/lader in het stopcontact steken.

    b.    De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 8 en 12 uur.

    c.    Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op netstroom/stopcontact aangesloten is.

    d.    Tijdens het laadproces branden de lampjes achter de toetsen op het bedieningspaneel rood. Wanneer de accu 100% geladen
is branden deze lampjes groen.

    e.    Tijdens het laadproces is de relaxfauteuil normaal te gebruiken.

f. Na het laadproces eerst de stekker van de adapter/lader uit het stopcontact halen, en daarna de adapter/lader loskoppelen van het accu/oplaadpunt. 

 

    .    3.4  Algemene gebruikshandleiding accu 

    a.    Belangrijk: bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) in een warme kamer de accu tenminste 1 uur op kamertemperatuur laten komen.

    b.    De accu mag niet opgeladen worden bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden.

    c.    Uitsluitend voor gebruik in droge en geventileerde ruimtes.

    d.    Uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/lader gebruiken.

    e.    Het gebruik van een verlengkabel is af te raden.

    f.    De accu en adapter/lader mogen nooit met een beschadigde kabel of stekker worden gebruikt.

    g.    De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden, dus niet laten vallen, stoten, of aan sterke vibraties
blootstellen.

    h.    Als de accu of adapter/lader beschadigd zijn mogen deze niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw leverancier van
de fauteuil om de beschadigde onderdelen te laten vervangen.

    i.    Accu niet aan open vuur blootstellen, of deze demonteren/openen.

    j.    Accu niet in water onderdompelen.

    k.    Buiten het bereik van kinderen houden.

    .    3.5  Milieu
Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Belangrijk: De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te worden opgeladen. 

Garantie accu en oplader: 1 jaar 

 

4. Bekleding 

    .    4.1  Leder
Indien u gekozen heeft voor leder volgt hier een aantal tips om zo lang mogelijk van uw fauteuil te kunnen genieten. 

    a.    Leer is een natuurproduct; kleine one enheden op het leer, zoals insectenbeten, nekplooien en kleine kleurverschillen onder strepen de waarde van ons kwaliteitsproduct.

    b.    Leer verkleurt (verbleekt) door langdurige blootstelling aan fel (zon) licht.

    c.    Leer kan kleur afgeven onder invloed van extreme temperaturen, vocht, oplosmiddelen of zuren (huidzuren en medicijngebruik).

    d.    U kunt uw lederen fauteuil onderhouden door deze regelmatig af te stoffen en wekelijks met gedemineraliseerd of gedstilleerd water en een doek zonder zeepresten schoon te maken. Minimaal 2 x per jaar de fauteuil met de aanbevolen Keralux® onderhoudsset  reinigen en daarna het leer voeden met de lotion. Uw winkelier kan u hierover adviseren of u bestelt via onze webwinkel. Bij behandeling met verkeerde onderhoudsmiddelen vervalt onherroepelijk de garantie.

    e.    Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder belasting, mede door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zit.(afb. 5) Dit is een geheel normaal verschijnsel. U kunt de zitspiegel beperken door dagelijks de zit “glad” te strijken met uw handen. (afb. 6 en 7) Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels worden ook wel leefplooien genoemd. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds mooier wordt!

  

    .    4.2  Stof 

    a.    Zuig het meubel wekelijks uit met een zogenaamd meubelmondstuk (kleine zanddeeltjes zorgen voor een schurende werking waardoor de stof versneld zal slijten). U kunt uw stof beschermen en reinigen met de Puratex® set. 

    b.    Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na verloop van tijd in meer of mindere mate. Katoenen stoffen zijn hier gevoeliger voor dan wollen stoffen. Over het algemeen verkleuren lichtere stoffen minder dan donkere kleuren. Het beste is om direct zonlicht op meubels zoveel mogelijk te vermijden.

    c.    Gestoffeerd op een bepaald model gedragen niet alle stoffen zich hetzelfde. Dit heeft vooral te maken met de rekbaarheid van de verschillende stoffen. Hoe minder elastisch de stof is, hoe duidelijker plooien zichtbaar worden op de fauteuil en bij de stiknaden.

Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn daardoor onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke productie van uw fauteuil(s). 

4.3 Schuimstoffen

 

Het zitmeubel past zich aan uw lichaamsvorm aan.
Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij comfortzitmeubelen is dat juist omgekeerd. De schuimproducten passen zich langzaam aan, aan de gebruiksomstandigheden, zoals de dagelijkse gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht. De aanpassingsduur zal afhankelijk van het gebruik tot 6 maanden na ingebruikname kunnen duren. Na deze gebruiksperiode is het maximale comfortniveau bereikt.
Polyurethaan-foam.
Polyurethaan-foam is de grondstof die voornamelijk het comfort bepaalt. In Nederland wordt dit product ook vaak koudschuim genoemd. Het materiaal is niet giftig, wordt CFK vrij geproduceerd en is recyclebaar. Een eigenschap van koudschuim is dat het aanvankelijk stug is, maar in het gebruik elastischer wordt. De stugheid daalt met ongeveer 15%, op dit niveau stabiliseert het materiaal zich.

4.4 Algemeen

a. Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn daardoor onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke productie van uw fauteuil(s).
b. De meeste fauteuils zijn voorzien van een rits aan de achterzijde. Deze rits is nodig voor het stofferen. Wij maken gebruik van zgn blinde ritsen. Toch kan het voorkomen dat deze zwarte rits zichtbaar is. (Fig. 8)
Doordat er spanning op de hoes staat kan naad open gaan staan waardoor de rits zichtbaar wordt. Dit kan ook voorkomen door de druk die het leder krijgt zodra er in de fauteuil gezeten wordt. Vooral op plekken waar meerdere delen leer bij elkaar komen kan de rits zichtbaar zijn. Dit is niet te voorkomen.
c. Doordat een relaxfauteuil uit vele bewegende delen bestaat is het bijna niet mogelijk het systeem te verstellen zonder enig geluid. Deze geluiden en “kraakjes” kunnen zowel bij het verstellen van de fauteuil als in de neutrale stand hoorbaar zijn. Kraakjes kunnen ook veroorzaakt worden doordat de fauteuil op een niet vlakke ondergrond is geplaatst.
d. Verdeel uw gewicht over de zitting en de rug. Toch zal het zo kunnen zijn dat u meer naar rechts of meer naar links in uw fauteuil zit. Wees er dan ook van bewust dat u fauteuil gaat “meebewegen”. Het kan daardoor zo zijn dat de hoes van uw fauteuil meer naar rechts of meer naar links (dus schuin) op de rug gaat liggen. De fauteuil vormt zich naar de gebruiker.
e. Gebruik armleggers niet als trapje, opstapje of zitplaats.
f. De zitplaats is ongeschikt om er op te staan. De vering wordt daar dan plaatselijk overbelast.
g. Ga nooit met de knieën op de zitting over de rug heen kijken.

     

 

© 2018 - 2024 Relax Careproducts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel